Nasze zasady etyki biznesowej

wesola_praca

Nasze zasady etyki biznesowej

W swoich działaniach kierujemy się prostymi, uniwersalnymi zasadami etycznymi. Mają one kluczowe znaczenie dla naszej pracy, a także dla wizerunku firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, oraz z lokalnymi społecznościami. Dbamy o transparentność i uczciwość naszych działań, aby nasi interesariusze mogli postrzegać Grupę Opinion  jako firmę innowacyjną i odpowiedzialną, taką, której można zaufać.

  1. Dążymy do utrzymania wizerunku odpowiedzialnego i wiarygodnego dostawcy produktów i usług o najwyższej jakości, dostosowując się do wymagań klientów w całym procesie obsługi
  2. Działamy w zgodzie z prawem. Regulujemy swoje zobowiązania wobec pracowników, dostawców, wykonawców i Skarbu Państwa. Nie akceptujemy praktyk korupcyjnych i przeciwdziałamy im.
  3. Pomagamy bezinteresownie. Wspieramy przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, kulturalnym i edukacyjnym, zarówno ogólnopolskie jak i lokalne. Nie kierujemy się przy tym ich rozgłosem medialnym.
  4. Tworzymy dla Pracowników przyjazne i bezpieczne środowisko pracy oparte na wartościach i poszanowaniu różnorodności. Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji i wspierające  motywowanie do osiągania celów.
  5. Poszukujemy rozwiązań technologicznych minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, a także stale dążymy do optymalizacji zużycia materiałów i ograniczenia ilości produkowanych odpadów.