Misja i wartości grupy Opinion

Eko-entuzjaści

Zarządzanie środowiskowe traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką OPINION Strefa Druku. Od początku istnienia firmy poszukujemy rozwiązań technologicznych minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, a także stale dążymy do optymalizacji zużycia materiałów i ograniczenia ilości produkowanych odpadów. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzny system zarządzania środowiskowego, a obecnie wdrażamy zasady Lean Manufacturing. Prowadzimy własne prace badawczo-rozwojowe, które doprowadziły do opracowania nowej ekologicznej technologii produkcji. Stale inwestujemy w nowoczesne maszyny umożliwiające stosowanie produktów o mniejszej szkodliwości dla środowiska naturalnego i recycling odpadów poprodukcyjnych. Zidentyfikowaliśmy także główne zagrożenie, jakie nasza działalność może powodować w otoczeniu – jest nim: zaśmiecanie przestrzeni wizualnej. Dlatego podejmujemy we współpracy z klientami, konkretne działania, aby to zagrożenie minimalizować m.in. nigdy nie produkujemy reklam nieestetycznych, dbamy o trwałość naszych produkcji i wykonawstwa, oferujemy usługę utylizacji nieaktualnych elementów komunikacji wizualnej

Obserwujemy następujące trendy na rynku, za którymi podążamy:

– wycofywanie się z PVC na rzecz ekologicznych materiałów takich jak polietylen, poliestry oraz nasz autorski produkt Neomesh

– wspieranie środowiska naturalnego i promocja tych form reklamy/produktów, które nie zatruwają środowiska: drewno, materiał

– tam gdzie jest to możliwe zastosowanie tuszy sublimacyjnych (a nie solventowych)

– oddawanie zbelowanych odpadów z PVC do ponownego wykorzystania jako granulat wykorzystywany do produkcji np. mat do stajni, węży ogrodowych itp

– montaż czujników ruchu przy włącznikach światła w pomieszczeniach socjalnych

– montaż świetlówek LEDowych na hali produkcyjnej

– segregujemy makulaturę i opakowania z tworzyw sztucznych, oddajemy do recyklingu i odzysku

– segregujemy pozostałe opakowania (szkło, aluminium)