Misja i wartości grupy Opinion

Misja i wartości grupy Opinion

Misja :

Osiągamy cele biznesowe poprzez innowacyjny i zrównoważony rozwój firmy, która inspiruje pracowników i buduje przejrzyste relacje oparte na wspólnie wyznawanych wartościach.

  Wartości Grupy Opinion:
  1. KOMPETENCJE – Z dumą stwierdzamy, że mamy kompetentnych ludzi.Nasz kapitał ludzki to zespołowa kompetencja firmy do wdrażania optymalnych rozwiązań, których źródłem jest wiedza, umiejętności i postawy naszych Pracowników
  2. ENTUZJAZM I ZAANGAŻOWANIE – Na koniec dnia lubimy być zmęczeni i zadowoleni, bo to znaczy, że zrobiliśmy coś sensownego i wartościowego. Entuzjazm daje wiarę w osiągnięcie sukcesu, jest motorem napędzającym działanie i rozwija tkwiący w każdym człowieku potencjał. Ludzie, którzy działają z pasją i entuzjazmem przyciągają do siebie innych, bo po prostu chce się z nimi współpracować.
  3.  PRACOWITOŚĆ – Nasza drukarnia prawie nie śpi. Aby przetrwać w biznesie pracujemy 8 godzin dziennie, by odnieść sukces pracujemy więcej… Pracowitość to cecha, dzięki której osiągamy cele i spełniamy marzenia.
  4.  AKTYWNOŚC/SPRAWCZOŚĆ – Powodujemy, że rzeczy się dzieją. Pomysły zamieniamy na konkretne projekty i działania. Oddziałujemy na ludzi i wydarzenia.
  5. ETYKA – Postępujemy tak, aby nie musieć się tego wstydzić i ponosić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji naszych działań. Nie zawodzimy zaufania i szacunku naszych interesariuszy.
  6. CHĘĆ ROZWOJU – Idziemy do przodu dla Klientów i siebie samych. Nadążamy za rynkiem, ścigamy się z konkurencją, przekraczamy granice dotychczasowych możliwości.
  7. PARTNERSTWO – Partnerstwo to dla nas wspólne prowadzenie różnych przedsięwzięć i niezależnie od okoliczności dzielenie ich zysków lub strat.
  8. NIEZAWODNOŚĆ/SOLIDNOŚĆ – Dobrze wypełniamy swoje obowiązki. Najlepiej jak potrafimy wywiązujemy się z danych obietnic.
  9. TWÓRCZE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW – W problemach zawsze upatrujemy nowych możliwości. Po prostu uczymy się na nich. Twórczość jest środkiem zapobiegającym skostnieniu i rutynie. Dostarcza impulsów do wprowadzania zmian.