Interesariusze

partnerstwo

Interesariusze

Nasi Interesariusze  

CRS jest dla nas kierunkiem działań zewnętrznych, a także wewnętrzną strategią poprawy efektywności firmy. Celem organizacji jest osiągnięcie równowagi między efektywnością i dochodowością organizacji a interesem społecznym. Prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu zakłada branie pod uwagę oczekiwań wszystkich tych osób lub grup osób, które mają wpływ na firmę. Dzięki analizie i mapowaniu interesariuszy wyłoniliśmy grupy interesariuszy, z którymi chcemy nie tylko prowadzić dialog, ale też angażować ich w swoją działalność.

interesariusze_02