Inicjatywy Opinion

Inicjatywy Opinion

Zaangażowanie społeczne

W swoim podejściu do zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej OPINION Strefa Druku Sp. z o.o. postrzega siebie jako jej integralną cześć. Spółka aktywnie współdziała z lokalną społecznością zarówno poprzez stałą współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi jak i jednorazowe działania. Wspieramy finansowo przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, kulturalnym i edukacyjnym nie kierując się przy tym ich siłą medialną. Dzięki wspieraniu wielu cennych przedsięwzięć firma prowadzi swoisty dialog z otoczeniem, w którym działa, wychodząc jednocześnie naprzeciw społecznym interesom i oczekiwaniom. Zdajemy sobie również sprawę, że Spółka jako pracodawca jest ważnym ogniwem łączącym ją ze społecznością lokalną, dlatego podejmujemy działania mające na celu stały rozwój firmy prowadzący do zwiększania zatrudnienia.