Standardy

partnerstwo

Standardy

Misją projektu jest stworzenie nowego modelu biznesowego opartego o światowe standardy CSR i wymagania normy ISO 26000.

Wizja projektu brzmi : Kompleksowe wdrożenie strategii CSR obejmujące obszary środowiskowe, pracownicze i relacje z otoczeniem społecznym kluczem do ekspansji globalnej spółki Opinion Strefa Druku.

Cele szczegółowe, jakie sobie postawiliśmy obejmują:

  1. Uporządkowanie i uspójnienie dotychczasowych działań CSR.
  2. Nawiązanie długofalowego dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy.
  3. Wprowadzenie trwałych zmian w działalności firmy w obszarze środowiskowym, relacji z pracownikami oraz otoczeniem zewnętrznym.

Rezultaty, które chcemy osiagnąć:

  • Wdrożenie strategii CSR zgodnej z normą ISO 26000
  • Zwiększenie efektywności energetycznej
  • Oznaczenie nowego produktu jako ekologicznego i zaoferowanie go na globalnych rynkach
  • Wdrożenie nowoczesnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi
  • Wdrożenie zasad publikowania raportów oraz komunikacji ze wszystkimi grupami interesariuszy
  • Wprowadzenie zasad współpracy ze środowiskiem edukacyjnym