Wymiana źródeł światła

W codziennym życiu oświetlenie ma ogromne znaczenie zarówno dla naszego samopoczucia, zdrowia jak i bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrane i dopasowane do pomieszczenia, koloru ścian i wystroju tworzy swoisty klimat. Z punktu widzenia zużycia energii w budynkach przemysłowych oświetlenie odgrywa znaczącą rolę, zwłaszcza przy zastosowaniu tradycyjnych żarówek. Dlatego też zdecydowaliśmy o wymianie stosowanych źródeł światła na LEDowe.

Źródła światła (urządzenia oświetleniowe) stosowane do ogólnych celów oświetleniowych są źródłami promieniowania optycznego. W związku z tym emitowane przez nie promieniowanie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Stosowanie źródeł światła przeznaczonych do użytku w oświetleniu ogólnym w nieodpowiedniej od użytkownika odległości może stanowić o potencjalnej szkodliwości dla ich zdrowia. Ze względu na to, że nie wszystkie źródła światła mogą w takim samym stopniu stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia, przeprowadziliśmy audyt efektywności energetycznej w tym względzie oraz przeprowadziliśmy wymianę źródeł światła na LEDowe w najbardziej newralgicznych miejscach – głównie na hali produkcyjnej.

Dzięki wymianie źródeł światła poprawiły się warunki pracy, gdyż światło LED jest bardziej przyjazne ludzkiemu oku, zmniejszono uciążliwość dla środowiska ponieważ dzięki świetlówkom LEDowym obniżono poziom zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszono częstotliwość wymiany i utylizacji zużytych źródeł światła.

Oszczędności z tytułu energii zużywanej na oświetlenie hali drukarni oszacowano na podstawie danych mocy nominalnych na poziomie – 38%

tabelka światło

Projekt był  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 SwissContributionProgramme_logo copy                                        logo_parp

Jako efekt pośredni powyższej zmiany poprawiła się reputacja naszej firmy wśród pracowników oraz wśród naszych klientów (głównie z krajów skandynawskich, gdzie ideologia CSR jest bardzo rozwinięta).

Zobacz Dobre Praktyki w zakresie oświetlenia >>> Poradnik przygotowany przez zespół pracowników Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii – FEWE w Katowicach. Pdf